KHẢO SÁT CHI PHÍ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH KINH DOANH

Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung Ương (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) phối hợp với Dự án Mekong Business Initiative (MBI) do Chính phủ Úc và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đồng tài trợ tiến hành khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong kinh doanh ở tất cả các ngành nghề. Kết quả khảo sát sẽ được chúng tôi phân tích nhằm đưa ra các khuyến nghị giải pháp cải cách thủ tục hành chính sao cho chi phí tuân thủ của doanh nghiệp ngày càng giảm nhưng hiệu quả quản lý của nhà nước vẫn được đảm bảo, thậm chí được nâng cao.

Thông tin các quý vị cung cấp sẽ được giữ bí mật và sẽ chỉ nhằm phục vụ công tác nghiên cứu của Viện. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin về doanh nghiệp với bên thứ ba.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý doanh nghiệp.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ